ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การจัดการความรู้

(Knowledge Management-KM)

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ของบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางในการแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากบุคลากรเอง และความรู้จากแหล่งอื่นๆ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมตามปีการศึกษา ดังนี้

  •    ปีการศึกษา 2565    
  •    ปีการศึกษา 2564    
  •    ปีการศึกษา 2563   
   ปีการศึกษา 2565    

เรื่อง การใช้ Virtual Reality (VR) และการติดตั้ง application

เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับการใช้ WordPress


แผนการจัดการความรู้ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565


แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (KM Action Plan)


รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้


แบบรายงานกิจกรรมการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือนแรก ปีการศึกษา 2565


สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้


   ปีการศึกษา 2564    

การจัดการความรู้

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การบริหารจัดการระบบ Zoom Meeting


previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
   ปีการศึกษา 2563   

การจัดการความรู้

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง การสร้าง User Email @hcu.ac.th ในระบบเน็ตเวิร์ค

2,661 total views, 6 views today

Scroll to Top