ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การบริหารความเสี่ยง ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการดำเนินงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และของศูนย์ดิทิจัลเพื่อการศึกษา ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563

copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

3,968 total views, 6 views today

Scroll to Top