ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตารางการใช้งาน

Zoom Meeting

December 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
  • อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนฯครั้งที่9_1ธค65
  • โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนฯครั้งที่9
2
  • อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนฯครั้งที่9_2ธค65
  • อบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนฯครั้งที่9_วันที่2
3
4
5
6
7
  • (ซ้อม)การประชุม 9 สถาบันครั้งที่ 12 - ศ. 16 ธค.65
8
  • การทำวิจัยด้านภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ซ้อมระบบ ประชุม 9 สถาบันกายภาพบำบัด
9
  • ประชุมเตรียมงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10
10
11
12
13
14
15
  • 13.30 -16.30 น.ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2565/กองกลาง
16
  • การประชุม 9 สถาบันครั้งที่ 12 - ศ. 16 ธค.65
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

copyright © 2019 – All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

6,876 total views, 15 views today

Scroll to Top