ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตารางการใช้งาน

Zoom Meeting

April 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
2
3
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
4
5
  • รับฟังผลการศึกษา อาชีพผู้ทำงานกับเยาวชน ครั้งที่ 2
6
7
8
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
9
10
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
11
12
13
14
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
15
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
16
17
18
19
20
21
22
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
23
24
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
25
26
27
28
29
  • โครงการวิจัยศึกษาผลของชี่กงต่อการฟื้นฟูลองโควิด
30

copyright © 2023 – All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

7,890 total views, 9 views today

Scroll to Top