ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตารางการใช้งาน

Zoom Meeting

October 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
  • โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป 1/66 พจ.
3
4
5
6
  • MD3912-อายุรศาสตร์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  • วิชา PT4032 /กายภาพ
27
28
29
30
31

copyright © 2023 – All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

9,708 total views, 6 views today

Scroll to Top