ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  1. แจ้งซ่อมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออนไลน์

2 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AnyDesk

3 เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานและติดต่อกลับเพื่อขอ AnyDesk ID

HCU e-Learning อีเลินนิ่ง อีเลิร์นนิ่ง


copyright © 2019 – All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

9,349 total views, 17 views today

Scroll to Top