ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โครงสร้างหน่วยงาน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการบริหารศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

16,587 total views, 3 views today

Scroll to Top