ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงสร้างหน่วยงาน

Digital for Education Center – ORGANIZATION CHART

บุคลากรศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ

แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-learning
e-learning

แผนกบริการคอมพิวเตอร์


copyright © 2023 – All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

6,758 total views, 3 views today

Scroll to Top