ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น

การตั้งค่ารหัสผ่าน Microsoft Teams

การสร้างห้องเรียน

และการนำนักศึกษาเข้าชั้นเรียน

การนำไฟล์เอกสารและวิดีโอเข้าสู่

Microsoft Teams

การสร้างโพสต์หรือประกาศใน Microsoft Teams

การสร้างห้องประชุมออนไลน์ใน

Microsoft Teams

การมอบหมายงานใน Microsoft Teams

การสร้างแบบทดสอบใน Microsoft Teams

Our Services

บริการที่น่าสนใจของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

HCU-NEWS

ข่าว มฉก. จากหน้าหนังสือพิมพ์

HCU e-Learning อีเลินนิ่ง อีเลิร์นนิ่ง


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

152,638 total views, 88 views today

Scroll to Top